Zimbabwe

Businessman Chivayo to give US$2000, borehole & mill to ‘inauguration dancer’

Wicknell Chivayo on X (formerly Twitter)

“Kune avo vari ku Conference kwedu ku Gweru pakaitawo anosangana ne Mudhara wedu uyu ndiri kuva tsvaga. Ndinoda kuvapa 2000 usd ndova cherera chibhorani ndo vatengera ne chigayo. If we don’t recognize and acknowledge Jive yaka dai tinenge tarashika se vana ve musangano we vanhu…”

*Watch video of the man dancing at the inauguration*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button